Besin Maddelerinin İnsanlar İçin Önemİ

  • 11 Eylül 2012
  • 4.087 kez görüntülendi.

BESINLERIN SINIFLANDIRILMASI

Beslenme, insanın büyüyüp gelişmesi, sağlıklı yaşaması ve enerji üretebilmesi için gerekli maddeleri alıp vücudunda kullanmasıdır. Beslenme sırasında aldığımız yiyecek ve içeceklere besin denir.

 


A) Yapılarına Göre Besinlerimiz
- ORGANİK BESİNLER – İNORGANİK BESİNLER
Karbonhidratlar Madensel Tuzlar
Yağlar Su
Proteinler
Vitaminler
B) Görevlerine Göre Besinlerimiz
ENERJI VERENLER DUZENLEYICI YAPICI-ONARICI
Karbonhidratlar Vitamin Protein
Yağlar Su Madensel Tuzlar
Proteinler Madensel Tuzlar Su

 

KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlar organizmada öncelikli olarak enerji elde etmede kullanılırlar. 1 gr karbonhidrattan 4.1 kalorilik enerji elde edilir. Karbonhidratlar enerji elde etmenin yanında hücre zarının, nükleik asitlerin, organik moleküllerin de yapısına katılırlar.
Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulun-dururlar. Yeşil bitkiler atmosferdeki karbondioksiti köklerinden aldıkları suyla birleştirerek glikozu oluştururlar.

CO2+H2O————–GLIKOZ +O2


Karbonhidratlar şeker ve şekerli yiyecekler ile ekmek, Makarna, patates ve tahıllarda bulunur.
Karbonhidratların en küçük yapıtaşı glikozdur. Çok sayıda glikoz molekülü farklı şekillerde biraraya gelerek nişasta, selüloz veya glikojeni oluştururlar.

 

 

YAĞLAR

Yapılarında hidrojen, oksijen ve karbon atomu vardır. En küçük yapıtaşı yağ asidi ve gliseroldur. Yağlar beyaz kağıt üzerinde saydam leke bırakmaları ile tanınırlar. Canlılar yağları enerji elde etmede kullanırlar.
Görevleri:
1. Vücudun ısı yalıtımını sağlarlar.
2. Vücudu darbelere karşı korurlar.
3. Hücre zarının yapısına katılırlar.
4. Hormonların yapısına katılırlar.
5. Depo besin maddesi olarak görev yaparlar.

6. İç organların etrafını sararak onları korurlar.

 

Yağlar oda sıcaklığında katı ya da sıvı olmalarına göre ikiye ayrılırlar.

— Sıvı Yağlar: Oda sıcaklığında sıvıdırlar. Bitkisel yağlardır. Mısır özü, zeytin yağı, susam yaği gibi-
— Katı Yağlar: Oda sıcaklığında katıdırlar. Hayvansal yağlardır. Tereyağı, kuyruk yağı gibi. 

 

 

PROTEİNLER

Protein, yaşayan organizmaların en kar maşık temel unsurudur. Değeri ve önemi 19 uncu yüzyıl baharında anlasılmı> ve “ilk yeri tutan” anlamındaki “proteios” sözcüğün den türetilmiştir. Ancak, proteinlerin yaşa yan hUcretcıle nasıl birleştiği, nasıl bir bü tün oluşturduğu sorunu, tümüyle, çok ya kın bir geçmişte, 1960 yılı ortalarında aydın lanabilmiştir. Yetişkin bir insan vücudunun tümünde % 16 oranında protein bulunur.

 

Kurutulmuş kanın % 90′ı derinin %70′i, kasların % 80′i proteinden oluşur. Proteinden yoksun bir hücrenin oluşma sına, büyümesine ve gelişmesine imkân yok tur. Yaşamını sürdüren hücreler de, sürekli olarak görmek zorundadır. Bu zorunluk, hücrelerin yıpranmasına neden olmakta ve bunun sonucu olarak, yıpranan hücrelerin yenilenmesi ve onarılması zorunluluğu du yulmaktadır.

Hücrelerin onarılması ise, hüc renin ana unsuru olan proteinin tamamlan masını, yerine konulmasını gerektirmektedir. Böylece, vücudun protein ihtiyacı açıkça be lirlenmiş olmaktadır. Vücudun kendisi pro tein yapamadığı için, bu ihtiyacın mutlaka besin maddelerinden karşılanması zorunlu dur.

Vücut için gerekli ilk protein kaynağı ana sütüdür. Öte yandan, çeşitli hayvansal ve bit kisel besin maddeleri de protein sağlar. Süt, yumurta, et ve su ürünleri ve bazı tahıl tü revleri zengin protein kaynaklarıdır. Yetişkin bir İnsanın ortalama olarak gün de 80 gr- protein alması gerekmektedir.

Bu miktarın, yarı yarıya hayvansal ve bitkisel kaynaklardan edinilmesinin daha yararlı ol duğu da anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler Gı da ve Tarım Örgütü, bir günde, erkeklerin 70 gr., kadınların 60 gr.. gebeliğin ikinci ya rısındaki kadınların 83 gr., emzikli kadınla rın 100 gr, ve 16-20 yaşları arasında bulu nan kız çocukların 75 gr. ve aynı yaş grup larında bulunan erkek çocukların 100 gr. protein almalarının uygun olacağını önerilmiştir.

Beslenme sırasında, günlük etkinlik ler sonucu vücudun kullandığı protein mik tan ile besin maddeleri ile alınan protein miktarı arasında denge bulunmasına da dikkat edilmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ