Kimyasal Bağlar Ve Çeşitleri

  • 11 Eylül 2012
  • 2.894 kez görüntülendi.
Kimyasal Bağlar Ve Çeşitleri

KIMYASAL BAGLAR VE SINIFLANDIRILMASI :

KIMYASAL BAG: 
Atom veya atom gruplarini bir arada tutan çekim kuvveti, kimyasal bag olarak tanimlanir.Atomlar arasinda bir etkilesme sözkonusu oldugunda,baglanmanin ne sekilde olacagi,atomlarin degerlik tabakasindaki (en yüksek enerji düzeyinde ki ) elektronlar tarfindan belirlenir.Çünkü,dolu olan iç tabakalardaki elektronlar,degerlik tabakasindaki elektronlara göre çok daha kuvvetli bir sekilde çekildikleri için,kimyasal baglanmaya pek bir etkide bulunmazlar.Atomlarin kimyasal baglarla birbirlerine baglanmasi sonucunda moleküller olusur.Bir molekülde yer alan atomlarin,uzaydaki dizilis sekilleri(yani molekül sekilleri) ve bilesiklerin sahip oldugu fiziksel ve kimyasal özellikler,kimyasal bag kavrami ile açiklanir.Baglari iki gruba ayirabiliriz.

1.Iyonik Baglar
2.Kovelent Baglar

IYONIK BAGLAR 
Metaller ve ametaller arasinda elektron transferi sonucunda olusan baglara iyon bagi veya iyonik bag adi verilir.Bilindigi gibi metaller degerlik tabakasindaki bir veya birden fazla elektronu vermek,ametaller ise degerlik tabakasina elektron almak egilimindedir.Iyonik baglar metaller ve ametaller arasinda olusur..Iyon bagi içeren bilesikler iyonik bilesikler olarak adlandirilirlar.


KOVELENT BAGLAR 
Bir veya daha fazla sayida elektrton çiftinin,atomlar arasinda ortaklasa kullanilmasiyla olusan baglara kovelent bag adi verilir.Kovelent baglar iki ametal atomu arasinda olusur.

 

 

a. Apolar Kovalet Bağ
Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur.
İ;İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar.

Elektron nokta yapısıyla;

şeklinde gösterilir. İki arasındaki bağ H—H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır.
Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır.

b. Polar Kovalent Bağlar
Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz.
Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve bunapolar kovalent bağ denir. Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım:


Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyle Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağdenir.,

Metalik Bağ

Metal atomları arasında oluşan etkileşime metal bağı adı verilir.

  • İ;İyonlaşma enerjisi azaldıkça (peryot numarası arttıkça) metalik bağlar zayıflar.
  • Değerlik elektronları sayısı artıkça metalik bağ kuvveti artar.

Metalik bağda değerlik elektronları kristal içerisinde hareket ettiğinden dolayı bağlar a değil, kristalin bütününe ait olur. Metaller, değerlik elektronlarının oynaklığından dolayı ısı ve elektrik akımı iletkenliği, şekil verilebilme gibi özelliklere sahip olurlar.

Van Der Waals Bağı

Pozitif olarak yüklenmiş  molekülün  bir kısmı ve  negatif olarak yüklenmiş ikinci molekülün  bir kısmı arasındaki kısa süreli zayıf çekim kuvvetidir. Molekülde elektronların yoğun olduğu taraf kısmen negatif, diğer taraf da kısmen pozitif yükle yüklenir. Pozitif ve negatif yüklü kısımları arasındaki kuvvetlerin etkisi ile moleküller arasında oluşan bağlara van der waals bağları denilmektedir.

Oda koşullarında gaz halindeki bazı apolar moleküller soğutulduğunda ve yüksek basınç uygulandığında molekülleri birbirine yaklaşır. ve ikincil bir bağ olan van der waals bağları oluşur. Moleküler maddelerin molekül büyüklüğü arttıkça  hem zayıf olan bu bağın kuvveti artmakta, hem de kaynama ve erime noktaları yükselmektedir.

 Hidrojen Bağı
Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük olan lar ile oluşturduğu (HF, H2O, NH3…) bileşiklerde molekülleri bir arada tutan kuvvete hidrojen bağı denir.
H’nin oksijene bağlı olduğu R — OH (alkol),

(Karboksilli asit) bileşiklerinde molekül arası bağlar, hidrojen
bağıdır.

Oksijen ve hidrojen arasında noktalı olarak gösterilen bağlanma hidrojen bağlarıdır.
Hidrojen bağları van der waals bağlarından ve dipol-dipol bağlarından daha kuvvetlidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. ayşegül diyor ki:

    yardımcı oldu teşekkürler

BİR YORUM YAZ