Haber, Oyun, Sağlık, Tarifler ve Daha Fazlası | Sağlıklı Bir Çevremiz Olması İçin Okulda Neler Yapılabilir

Sağlıklı Bir Çevremiz Olması İçin Okulda Neler Yapılabilir

Resim bulunamadı

Genel Kültür

12 Eylül 2012

ekledi.

Yorum Yaz

610 kez incelendi.

Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma
Eğitim Ve Öğretim – Genel Konular
Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Her sektörün
hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur Sağlık alanında tek başına
tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması
olanaksızdır.

Bunun ve sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi
çalışmalar yapabiliriz, okulumuzda sağlıklı bir çevre olması için neler
yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz,
okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz, çevremizin temiz olması
için neler yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun temiz olması için neler
yapabiliriz, sağlıklı bir çevre için neler yapabiliriz, işbirliği yapmanın
önemi, okulumuzun temiz olması için neler yapmalıyız

Her sektörün hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur Sağlık
alanında tek başına tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin
kaliteli ve yeterli olması olanaksızdır Bunun için diğer sektörlerin
kaynaklarından yararlanmasın gerekir Böylece istenen düzeyde, istenen şekildeve istenen kalitede yaygın eğitim verilebilir.
Özellikle sağlık gibi insanın yaşamını çok etkileyen bir sektörün insanlara
hizmet verme temel ilkesidir Çünkü her kişi sağlıklı bir yaşam yaşamak ister ve
buda onların en temel hakkıdır.

Sağlık sektörünün yaş, cins, ırk, statü
gözetmeksizin her insanı kapsaması gerekir Ve böyle geniş bir hizmet yürüten
bir sektörün bunu tek aşına başarması gibi bir şey düşünülemez Bunun içinde
görev, yetki ve sorumluluğun farklı sektörlerle paylaşılması gerekir

İşbirliğinin Aşamaları:

 • Yapılacak sağlık konusunun ilk aşamada belirlenmesi gereklidir
 •  Konunun çözümüne yönelik tüm hareket ve amaca ulaşmak için tutulan yollar

belirlenmelidir

 •  Katılacak olan sektörlerin katılım ve onunla ilgili olarak para, insan gücü,

araçlar, fikirler, çalışmalara katılım, onay verme gibi bilgilerin hazırlanması
gerekir

 •  Katılacak olan sektörlerle sorun ve bu sorunlara çözüm önerileri için

tartışılıp eylemler ve izlenecek planlar belirlenmelidir

 •  Eldeki tüm kaynaklar gözden geçirilmeli ve ortak olarak kullanılacak program

ve planlar hazırlanmalıdır

 •  İşbirliğinin kurumsal bir yapısının ortaya çıkarılması gerekir
 •  Elde edilen plan ve programlar uygulanmalıdır
 •  Program ve planlar hakkında değerlendirmeler yapılmalı ve izlenmelidir

İş birliği Yapmanın Olanakları

 •  Hedef kitleye ulaşım ve verilecek hizmetin verilmesi daha hızlı ve çabuk olur
 •  Hizmet için işbirliği yapılacak kurumun kaynak araç-gereç ve gerekli

kaynaklarından yararlanılır

 •  Zamandan tasarruf edilir
 •  Hizmet daha ekonomik olur
 •  Kurum ve kuruluşlarla etkileşim-uyum ve ortaklı artar
 • Halkla iletişim daha fazla olur
 •  Yapılan hizmet daha etkin, kaliteli ve verimli olur
 •  Özellikle toplum liderleri aracılığıyla halk eğitime katılmaya ikna olur
 •  Hizmetin başlama aşamasından sonuna kadar hedef kitleye yardım yapılabilir
 • Özellikle öğretmenler, öğrenciler tarafından model alınıp taklit edildiği içinhizmet daha verimli olup bazen ailelerle ilişkileri sayesinde aileler üzerindede etkili olabilirler
 •  Çalışmalar daha ayrıntılı ve güncel olarak tanıtılır ve yaygınlaştırılır
 • Yönetici, muhtar, imam vs yaptırım gücü sayesinde hizmet ve eğitime yersağlanır ve insanların ilgisi toplanır Ayrıca çalışmaların yürütülmesi,izlenmesi ve değerlendirilmesinde sorumluluk yüklenmiş olunur
 • Gönüllüler ait oldukları kitleyi etkileyip ve bu kişilere önderli ederler
 •  Özellikle anne-baba ve aile gibi en küçük sosyal birimler davranış modellerinigeliştirdiği için onlarla yapılan işbirliğinde aile ve çevredeki bireyler dahakalıcı bir şekilde etkilenirler Buda eğitimi daha verimli ve etkili kılar

Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

 •  Devlet başkanları ve toplum liderleri
 • Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi basın mensuplarıyla
 •  Aile, anne ve babalarla
 •  Okullarla
 • Halk eğitim merkezleriyle
 •  Öğretmenlerle
 • Muhtar ve köy imamlarıyla
 •  Komutan ve askerlerle,
 •  Toplumdaki yöneticilerle
 • Toplumdaki gönüllülerle
 • -Dini kurum ve liderlerle(diyanet işleri başkanlığı vs)
 •  İş yerleriyle, işveren ve işçilerle,
 • Vakıf ve Derneklerle,
 • Sendika ve kooperatif yöneticilerine,
 • Meslek odaları ve birliklerine,
 • Sanatçılarla ve yazarlarla,
 •  Sağlık personeli ve çalışanlarıyla
 •  Kadın kuruluşları ve gençlik kuruluşlarıyla,
 •  Belediyelerle,
 • Üniversitelerle,
 •  Uluslar arası kuruluşlarla,
 • İl özel idareleriyle vs gibi tüm toplumu ilgilendiren tüm kuruluşlarlaişbirliği yapılabilir

İşbirliği Yapılacak Kişiler


Bir toplum kişilerin birleşmesiyle ortaya çıkar Bu bireylerin kendi yakın
çevresinde oluşan sorunlarla ilgilenmesi bir birey olarak hak ve
sorumluluklarını fark etmesi ve o konu hakkında toplumsal olarak bir kalkınma
oluşur.

Bu konular toplumu ilgilendirene her konu ile ilgili olabilir (örneğin:
Eğitim, sağlık vs)yapılacak olan eğitimde öncelikle toplumu etkileyen
kişilerle yapılır Ve bu bireylerin önder kişilerce etkilenmesi sağlamak
istenir Ve böylece ulaşılacak hizmet ve verilecek eğitimler daha geniş
kitlelere daha verimli ve etkili bir şekilde ulaştırılır
Bir eğitim ve hizmette işbirliği yapılacak olan kişiler

 •  Yöneticiler,
 •  Eğitimciler,
 •  Gazeteciler,
 •  Siyasi liderler,
 •  İşçiler,
 •  Doktorlar ve sağlık personelleri,
 •  Mahalli yöneticiler,
 •  Öğretmen ve mühendisler,
 •  Anne ve babalar,
 •  Sanatçılar,
 •  Gazeteci ve yayıncılar vs sayılabilir

Bu kişiler aracılığıyla toplumdaki bireylerin etkilendirilmesi
düşünülebilirancak oluşturulan işbirliğinin liderlik ve gönüllülük esasına
oturtulması sağlanırbu nedenle işbirliği yapılacak kişiler seçilirken
?kişilerin özellikleri,lider olan kişilerin eğitimi ve belirlenmesi? öncelikli
belirlenmesi gereken unsurlardır

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz