Zararlı maddeler ve bu maddelerin insan sağlığına verdiği zararlar

 • 25 Şubat 2012
 • 87.055 kez görüntülendi.
Zararlı maddeler ve bu maddelerin insan sağlığına verdiği zararlar

Sevgili okuyucular hepimizin bildiği gibi zararlı maddeler insanın bünyesine bir girdiği zaman çıkması çok zor olmaktadır. Bu nedenle bu tür zararlı maddeleri çevremizdeki insanların hiç kullanmaması için sürekli telkinde bulunmalıyız.

Bir kullanmaya başlandığında o zararlı maddelerden kurtulma maddi olarak çok külfetli olmakta. O zaman bu zararlı maddelerin insanlar üzerinde etkileri nasıl olmakta ve insanlar bu maddeleri neden kullanmak istemektedir?

Bağımlılık yapan maddelerin ortak özellikleri;

Madde alındığında davranış, düşünce ve duygu durumunda değişme yapar,

Alan kişi kısa sürede gerçeklerden koparır,

Kişi karşı koyulması çok zor bir istek ile madde arama davranışı içine girer.Giderek alınan maddenin miktarı artar.

Zararlı maddeleri Nelerdir ve  Zararları Nelerdir      

ESRAR; (Marihuana) Hint keneviri bitkisinden elde edilir. Etkisi içildikten sonra on dakikada başlar iki üç saat devam eder. Yağ dokusunda biriktiğinden alındıktan sonra bir hafta sonra bile etken maddenin %50 si hala vücutta kalır. Alındıktan sonra kalp atışları hızlanır, gözler kızarır ve yaşarır, ağız kuruluğu yapar.

Hafıza bozukluğuna ve unutkanlığa neden olur. Bilgilerin beyne ulaşmasını engeller.Dikkat ve öğrenim yetersizliği oluşturur. Etkisi on saat kadar sürdüğünden iş ve okullarda performansın düşmesine neden olur.Reflekslerde bozulmalara neden olur. Kronik bronşit gibi öksürmelere neden olur. Bağımlılık yapmanın yanı sıra diğer bağımlılık yapan maddelere geçişte bir basamak oluşturur. Sıkıntı hissi, var olmayan şeyleri görme ve işitme, panaroya olma, öfke, korku ve kıskançlık hisleri oluşturur.

EKSTAZİ; Ekstazi üç dörtmetilendioksimetamfetamin’in yaygın ismidir. Kısaca MDMA da denilir.Genellikle tablet veya kapsül şeklinde bulunur.            Piyasada bulunan birçok ekstazi hapların içinde bağımlılık yapan maddeler bulunmaktadır. Kan basıncının artmasına bağlı olarak beyin kanamasına ve karaciyerde harabiyete sebep olmaktadır. Beyinde yaptığı etkilerden dolayı vücudun koruma mekanizmalarını etkisiz hale getirmektedir. Bu nedenle açlık ve susuzluk hissi kaybolur ve su kaybından dolayı ölümler görülebilir. Kullanıcı aynı etkiyi hissetmek için maddenin dozunu artırmak zorundadır.            Ekstazi kullananların %92 si diğer zararlı maddeleri de kullanmaktadır. İnsan üzerinde, kontrolü kaybetme duygusu, kötü duygu durumu, depresyon ve mutsuzluk, panaroya ya neden olur.

UYARICILAR; (Amfetemin ve benzerleri)  Amfetemin alındıktan bir saat sonra etkisi başlar, dört ila sekiz saat sürer. Kullandıktan sonra göz bebekleri genişler, kaslar gerilir, çarpıntı, baş dönmesi ve baş ağrısı olur. Kişi huzursuz, korkulu ve sinirlidir.

Amfetemin alımını takiben şizofreni benzeri bir görünüm olur. Uzun süreli kullanımda uyku bozukluğu, aşırı sinirlilik, depresyon,paranoya, başkalarına yönelik saldırgan davranışlar, kendini yaralama davranışları oluşur. Etkisi geçtikten sonra bitkin bir hal olur. Aşırı derece de zayıflama görülür. Dişlerin bir birine sürtmek sureti ile dişlere ve damağa zarar verilir.Mide bulantısı, kusma, ishal ve çarpıntı yapar. Bir süre sonra amfeteminsiz eğlenememe başlar. Huy değişiklikleri, sinirlilik, depresyon ve uyku bozuklukları haftalarca sürebilir.

EROİN: Yarı sentetik opiyat grubu bir maddedir. Saf haldeyken beyaz, katkılarına bağlı olarak rengi koyulaşmaktadır. Ağrı, üzüntü, korku açlık gibi duyguları öldürür. Mide bulantısı, baş dönmesi ve baş ağrısı yapar. Cinsel isteği ve performansı azaltır. Göz bebekleri küçülür ve kalp atışı yavaşlar.

En fazla bağımlılık yapan maddedir.Tolerans çok hızla geliştiğinden bağımlılık da çok yüksektir.Bu nedenle eroin bağımlılığının tedavisi çok zordur. Etkisi altı sekiz saat sonra azaldığından yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Bunlar; Kas ağrıları,kramplar, halsizlik, uykusuzluk, burun akıntısı, göz yaşarması, ishal. Kişi kendini hata hissetmemek için eroine karşı duyulan ihtiyaç giderek artar. Bu nedenle doz artırımı ölüme kadar gider. Ortak enjektör kullanımında bulaşıcı hastalıklar olur. Yüksek dozlarda göz bebekleri topluiğne başı kadar küçülür,solunum yavaşlar, koma ve ölüm meydana gelir.

HALLÜSİNOJENLER: Tıbbi kullanımı olamayan ve kötüye kullanılan maddelerdir. Doğal bulunan hallüsinojenler bazı mantarlardan elde edilir. Sntetik ler ise lyserjik asit dietilamid (LSD) dir. Kullanımında hızla tolerans gelişir. Pisikoljik bağımlılık oluşur. LSD triplere neden olur. Gerçek dışı bir dünyada yaşıyormuş izlenimi verir. Tripler kullanıldıktan yarım saat sonra başlar ve sekiz saat kadar sürer. Zaman ve mekan kavramında değişiklik yaşanır.

Belirli bir kaygı veya depresyon yaşanır. Aklını kaybetme düşüncesi, paranoid fikirler,yargılama bozuklukları,kendi bedenine veya çevreye yabancılaşma oluşur. Kalp ve beyin üzerindeki etkileri ölüme neden olur. Kişi uçabileceğini düşünüp kendini yüksekten atabilir. İntiharvdavranışı ortaya çıkabilir. Beden, zaman ve yer algısı değişir. Sesler duyulabilir. Uzun kullanımlarda depresyon, panik bozukluk, pisikotik tablolar ortaya çıkar. Objeleri büyük ve küçük görme şeklinde belirtiler olabilir. Görsel algı çarpıtmaları, geometrik ve işitsel varsanılar, renk çakmaları yaşanabilir. Bu süreç birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.

KOKAİN: Güney Amerika’da yetişen koka (coka) ağacının yapraklarından elde edilir. Beyaz renkli toz şek linde bir maddedir. Alındıktan hemen sonra etkisini gösterir. Hemen kan basıncında artış meydana gelir. Kısa bir süre heyecandan sonra etkisi onbeş onolatı saat sürebilen saldırgan yoksunluk belirtisi görülür. Belirtileri, uykusuzluk, iştahsızlık, sabırsızlık, şiddet davranışları, çarpıntı, göğüs ağrıları,tansiyon yükselmesi,kusma ve karın ağrıları olarak söylenebilir. Beyin ve kalp damarlarında tıkanma, kalp ritimlerinde bozulma, solunum durması ile ölümlere neden olur. Derilerinin altında böceklerin yürüdüğünü düşünerek kokain bağımlıları kendisine zarar verebilirler.  Kokainin etkisi yaklaşık yarım saatte biter ve çok şiddetli depresyon etkisi ve sıkıntı hissi sinirlilik gösterir.

UÇUCU MADDELER:  Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılan oda ısısında gaz veya sıvı olarak bulunan, suda çözünen maddedir. Boya incelticileri ve çıkarıcıları (tiner) yapışkanlar (bali,derby,uhu) oje, kuru temizleme sıvıları, çakmak gazı, yağ çıkarıcıları. (uçucu çözücüler) Sprey boyaları,deodorantlar,saç spreyleri, eşya koruyucu spreyler,gazlar en çok bilinen uçuculardır.  Türkiye’de en sık kullanılan maddeler arasında sigara ve alkolden sonra üçüncü sıradadır.  Zehirleyici ve bağımlılık potansiyeli yüksek olan uçucu maddelerin elde edilmesi kolay olduğundan genellikle çocuklar tarafından kullanılmaktadır.

Kullanıldıktan sonra, ciddi derecede sarhoşluk,uyuşma,sersemlik hissi, denge bozukluğu, yürüme güçlüğü, sözü ağızda gevelercesine konuşma, reflekslerde yavaşlama, birtakım hayaller görme, olmayan sesler işitme,uçma duygusu hallerinde bulunurlar.  Uçucu madde alındıktan sonra ani ölümler sıktır hatta ilk kullanımda bile ölümler görülür. Öğrenme ve okuma bozukluğu, hafıza bozukluğu, kalıcı beyin sinir sistemi hastalığı, kalp, akciğer,böbrek, kas ve kan yapılarında önemli ölçüde bozukluklar. Maddenin etkisi atkında iken sık sık saldırgan davranışlarda bulunabilirler. Bu maddeleri kullananlar genellikle diğer bağımlılık yapan maddelere yönelirler. Uçucu madde kullananlarda şuç oranı oldukça yüksektir. Okulları terk etmektedirler.Madde kullanımı kesildikten bir iki gün sonra yoksunluk belirtileri ortaya çıkar ve bağımlı bu hastalık sıkıntısını yaşamamak için tekrar maddeyi kullanır.Uyku bozukluğu, huzursuzluk,iştahsızlık, titreme, terleme, bulantı, kusma, karın ağrısı, hayal görme, olmayan sesleri işitme gibi durumları vardır.

ALKOL: İçkilerde kullanılan alkol, meyve tahıllardaki şekerlerden elde edilen etil alkoldür.Alkol bağımlılığı, bireyin beden ve ruh sağlığını, aile içi ilişkilerini, sosyal durumunu ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alma isteğini durduramamasıdır.Kendini iyi hissetmek veya problemlerini unutma amacıyla içilen alkol kullanmak büyük oranda bağımlılık yapmaktadır. Fazla miktarda alkol almak sarhoşluğa neden olur. Ayıldığında neler yapıldığı hatırlanmaz. Ellerde titremeler, kaslarda seğirmeler, konuşma bozukluğu, uyku hali, yürüme bozukluğu, beyinciğin denge üzerindeki etkisinin kalkmasına neden olur.Alkol bağımlıları, çift görme, görme bulanıklılığı, işitmenin azalması ve dengenin yitirilmesine bağlı olarak reaksiyon süresinin uzamasına veya kaybolmasına neden olur.

Alkol kullananlarda hafıza ve dikkat bozuklukları, yeni şeyler öğrenmede gerileme, bunama gibi sinir sistemi hastalıklarına da neden olabilir. Karaciyer yağlanması ve büyümesi,sarılık ve siroz hastalıklarına da yol açar. Alkol erkeklerde spermlerin üzerinde olumsuz etki göstererek kısırlığa, kadınlarda adet düzensizliğine neden olabilir. Gebelik döneminde alkol kullanılması bebeklerde geri dönülmesi imkansız hastalıkların oluşmasına nende olur.Alkol bağımlılığı, toplumların en değerli varlığı olan insan gücünü yıpratır. Sağlık, trafik kazaları, suça yönelme, intihar, aile parçalanması, iş hayatının bozulması gibi sıkıntıların kaynağı alkol kullanımıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 87 YORUM
 1. Saren Öle diyor ki:

  çok iyi ya bu site

 2. Müge diyor ki:

  Çok güzel de yaz yaz bitmiyor.

 3. lakab diyor ki:

  çok uzun çok çok kötü

 4. aybüke diyor ki:

  uzun diye okumamazlık yapmayın okuyunda aklınıza bir şeyler girsin

 5. ismail diyor ki:

  çok güzel ama biraz uzun

 6. gaye diyor ki:

  çok kötü şeyler
  🙁

 7. gaye diyor ki:

  ödev yapyımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 8. gaye diyor ki:

  güzllllll

 9. onur diyor ki:

  ödevimi yaptım

 10. EcEm diyor ki:

  iyi ama çok uzun 🙂

 11. batuhan diyor ki:

  Çok güzel ama sıkcı ciraz yaz yaz birmiyo 😀

 12. 1648 diyor ki:

  çok güzel:D

 13. 3132324 diyor ki:

  perforömans ödevime yardımcı oldu

 14. 25148521 diyor ki:

  size katılıyorum

 15. ronaldoda diyor ki:

  sanki sizin yorumlarınız çok güzel

 16. ESMA diyor ki:

  EVETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.KARDEŞ

 17. kerem diyor ki:

  bu çok güzel

  1. kerem diyor ki:

   ben bunu çok beğendim kardeşim okudu sigarayı bıraktı

BİR YORUM YAZ