Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Abbasiler

Ana Sayfa » Bilim » Abbasiler
Abbasiler

imagesABBASİLER. Hazreti Muhammed’in ölümünden sonra (632), peygamberin vekili olacak halifenin seçimi, İslam dinini benimseyen Arap kabileler arasında büyük karışıklıklara yol açmıştı. bütün kabileler kendi soylarından birisinin halife olmasını istedikleri için, bu karışıklıklar ve çatışmalar her halifenin seçiminde yeniden yaşanıyordu. Nitekim, üçüncü halife Hazreti Osman’ı destekleyen  Emeviler, kendi soylarından gelen bu halifenin öldürülmesi üzerine halifeliğe getirilen Hazreti Ali’ yi beninsememişler ve 661’de Hazreti Ali’nin öldürülmesinden sonra Müslüman Arap topluluklar üstünde egemenlik kurmuşlardı.

Yaklaşık yüz yıl sonra Hazreti Muhammed’in amcası Abbas’ın adıyla anılan Abbasi ailesi ve yandaşları bu kez Emeviler ‘e karşı ayaklanarak 750’de halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler. Böylece, Abbasiler adıyla 1258′ e kadar süren bir İslam Devleti kurdular.İlk  Abbasi halifesi olan Ebu’l- Abbas ve 754’ te başa geçen oğlu Mansur dönemlerinde orduda Türk ve İran kökenlere yer verilmeye başlandı. Harun Reşit 786’da halife olunca Bermeki ailesinden Yahya’yı sınırsız yetkilerle vezir yaptı. Mutasım, 838’de Bizans’a büyük bir sefer düzenleyerek İznik önlerine kadar ilerledi.

842’de halife olan oğlu Vasık döneminde Türk emirlerinin gücü dahada artı yetkileri askeri alandan yönetsel alana taştı. Abbasi toprakları üzerinde Samaniler, Karahanlılar, Fatimiler, Tolunoğulları ve Hamdaniler gibi bağımsız devletler kuruldu. 945′ te Bağdat‘a girdiler ve Muti’nin halifeliği döneminde  Abbasiler üzerinde bir egemenlik kurdular. Sonradan Abbasiler’i egemenliği altına alan iki büyük devlet’de, 978’de gene Abbasilerin eski toprakları üzerinde kurulan Gazneliler ile aynı yıllarda temeli atılan Büyük Selçuklu Devletidir.

Abbasiler - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

Copyright © 2009 - 2018

BizimKulis - Tüm Hakları Saklıdır