Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Biyom Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Ana Sayfa » Bilim » Biyom Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?
Biyom Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

En basit şekilde tanımlayacak olursak biyom; hem aynı bitki örtüsüne hem de aynı iklim olaylarına sahip olan coğrafi alanlar olarak açıklanabilirler. Biyomlar içerisinde sadece iklim örtüsü ve hava koşulları değil aynı zamanda canlıların türleri de birbirleri ile yakınlık ilişkisi içerisindedir. Her tip biyom kendine has özelliklere, iklim koşullarına ve canlı türlerine ev sahipliği yapar.  Biyomun içerisinde bulunan bitki türleri ve beslenme kaynakları göz önüne alındığında ise o biyom içerisinde yaşayan hayvan ve bitki türlerinin farklılık gösterebileceği bilinmelidir. Biyomlar kara ve su biyomları olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılmaktadır.

1.Kara Biyomları

Kara biyomları veya karasal biyomlar olarak adlandırılan biyom türü kendine has iklim özellikleri ile fiziki koşulların bir arada toplanması ile meydana gelmektedir. Kara biyomları da yine kendi içerisinde 3 farklı tipe ayrılmakta ve incelenmektedir.

Orman

orman biyom Ormanlar karalar üzerinde oldukça önemli bir alanı kaplarlar. Orman biyomları da kendine göre “yine bazı farklı özelliklere sahiptirler.  Tropikal yağmur ormanları, Ilıman bölge ormanları ve İğne yaprakları ormanlar olarak ormanları üç farklı konu başlığı altında inceleyebilmemiz mümkündür.

a)Tropikal Yağmur Ormanları

Tropikal yağmur ormanı alanları sıklıkla ekvator kuşağının 20 derece güneyi ile kuzeyinde görülmektedir. Adından da anlayabileceğimiz üzere bu orman alanları en çok yağmur oranına sahip olan alanlardır. İçerisinde birçok canlıya ev sahipliği yapan bu ormanlar geniş doğal sulama kaynakları nedeniyle boyları 70 metreye kadar var olan ağaçları içerisinde barındırmaktadır. Bu orman alanları içerisinde iklim sürekli olarak yüksek ısıya sahiptir ve ayrıca yüksek nem oranları görülür. Bu alanlar içerisinde en sık görülen hayvanlar kuşlar, yarasalar, maymunlar ve yılanlardır. Dünyanın en önemli oksijen kaynaklarından biri olan tropikal yağmur ormanları özellikle insanların dikkatsiz madde tüketimi sonucunda risk altına girmiş olan alanlardandır.

b)Ilıman Bölge Ormanları

Konum olarak orta enlem üzerinde yer alan ılıman bölge ormanları tropikal yağmur ormanları kadar çok yağış almıyor olsa da oldukça sık yağış alan orman alanlarından biridir. Doğal sulamanın torpikal ormanlara göre daha az olması nedeniyle bu orman alanı içerisinde yer alan ağaçların boyları daha kısadır. Bu bölge içerisinde yer alan ağaçların ve bitkilerin büyük bir bölümü yaprak döken ağaçlardır.  Mevsimine göre bu bölge içerisinde yer alan ağaçlar yaprak döker ve zamanı geldiğinde de tekrardan çiçek ve yaprak açarlar.  Ilıman bölge ormanlarında sıklıkla görülen bitki ve ağaç türlerini; kestane, kayın, ceviz, ıhlamur, palmiye, keçi boynuzu ve kavaklar oluşturmaktadır.  Bu bölge içerisinde yaşayan başlıca hayvan tipleri; güvercin, atmaca, ayı, tilki, kurt ve geyiktir.

c)İğne Yapraklı Ormanlar

İğne yapraklı ormanlar konumu olarak kuzey yarım küre içerisinde görülmektedirler. Kışlarının çok daha sert ve yağışsız geçtiği bölgeler içerisinde bulunurlar. İğne yapraklı ormanların genel kesimi Kuzey yarım küre içerisinde yer alıyor olsa da soğuk olan hemen her bölge içerisinde iğne yapraklı ormanlara rastlayabilmemiz mümkündür. Bu orman alanları içerisinde yer alan bitkiler çam, ladin ve köknarlardır. İğne yapraklı ormanlar adından da anlayabileceğimiz gibi ağaçlarının yapraklarının iğneye benzediği orman türleridir. Ülkemizde de sıklıkla yer alan çam ağacı bölgelerini bu orman alanlarına dahil edebilmek mümkündür. İğne yapraklı orman alanları içerisinde bulunan başlıca hayvanlar ise kirpi, fare, çakal, köstebek, ayılardan oluşmaktadır.

Çöl Biyomları

çöl biyom

Hemen herkesin birçok sayısız yapımdan da gördüğü kadarıyla çöl içerisinde biti örtüsü hemen hemen hiç bulunmamakta sadece belli kesimlerde çok seyrek de olsa görülebilmektedir.  Çöl bölgelerine yılın belli zamanları içerisinde kesinlikle yağış düşmemektedir. Bu da çöldeki bitkilerin tamamının büyümeye ve gelişmeye  kapalı olmasına neden olur.  Çöllerde gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı da nemden dolayı çok yüksektir. Gündüz insanın ölmesine kadar yetecek sıcaklıklar görülürken geceleri ise tamamen donmasına yetecek kadar kuvvetli soğuklar olabilmektedir.  Çöl biyomları içerisinde genellikle kaktüs gibi bitkiler yer almaktadır. Bu bitkiler yağış alındığı zamanlarda suları bünyesinde depolar ve ardından çok uzun süre boyunca bu su ile gelişimini devam ettirirler.

Ilıman Bölge ve Çayır Biyomları

Ilıman bölge ve çayır biyomları içerisinde yağışlar yıllık oranda baz alındığında oldukça dengeli bir düzeyde devam eder. Bu alanlara yıl içerisinde düşen yağış miktarı ne gelişmelerini tamamen durduracak kadar az ne de aşırı gelişmelerine neden olacak kadar çoktur.  Bu biyom alanı içerisinde yer alan bitkiler hızlıca büyüyebilir ve hızlı şekilde de solup çürüyebilmektedir.  Bitkilerin çürüyüp toprağa karışma oranının fazla olması toprağın humus açısından zengin olmasına neden olur. Bu da çayırları tarım için çok daha verimli alanlar haline getirmektedir.

2.Su Biyomları

Dünyamız her ne kadar büyük bir kara parçası gibi görünüyor olsa da gezegenimizin neredeyse tamamını sular kaplamaktadır. Öyle ki dünyanın dörtte üçü tamamen sularla kaplıdır ve bu sulardan yalnızca %2,5 oranı içilebilir su kaynaklarından oluşmaktadır. Su biyomları da yine kendi içerisinde iki farklı gruba ayrılır.

a)Tatlı Su Biyomları

Hemen her içtiğimiz suyun içerisinde tuz oranının bulunduğu gibi yine tatlı su içerisinde de en azından %1 oranında tuz bulunmaktadır. Bu %1’lik kısma sahip olan biyomlar tatlı su biyomları olarak sınıflandırılmaktadır. Tatlı su biyomları da yine kendi içerisinde 2 farklı gruba ayrılmaktadır.

Göl Biyomları

Göller bazen çok küçük alanları kaplayabiliyorken bazen de neredeyse bir deniz büyüklüğünde alanı kaplayabilmektedirler. Yeşillik ve doğa ile iç içe konumlanıyor olmaları nedeniyle göl biyomları hayvanlar ve canlılar açısından son derece önemlidir.  Göllerin içerisinde çok fazla canlı türü bulunmaktadır. Çoğunlukla göller içerisinde bulunan hayvanlar ise; sazan, levrek, turna ve kurbağa gibi türlerden oluşmaktadır.

Akarsu Biyomları

Göller kadar büyük bir alanı kaplamıyor oldukları sizi aldatmasın, akarsular da canlılar için önemli bir yaşam ortamıdır. Özellikle akarsuların etrafında bolca su kaynağının yer alması nedeniyle akarsular içerisinde yer alan canlı çeşitliliği de son derece fazladır. Mineral bakımından zenginliği ve oksijen değerinin yüksek olması gibi özellikleri de göz önüne aldığımızda akarsular oldukça çeşitliliği yüksek biyom türlerindendir.

b)Tuzlu Su Biyomları

Suyun tuzluluk oranının %3 derecesinin üzerinde olan su kütleleri alanlarına tuzlu su biyomları denir. Tuzlu su biyomlarının en büyükleri denizler ve okyanuslar oluşturmaktadır.  Coğrafi konuma ve bölgeye göre hemen hepsi kendine göre bazı değişiklikler içermektedir.  Tuzlu su biyomları içerisinde bulunan hayvan çeşitliliği oldukça yüksektir. Deniz canlılarının tamamı tuzlu su biyomlarının birer üyesi olarak kabul edilebilirdir.

Biyom Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir? - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

Copyright © 2009 - 2018

BizimKulis - Tüm Hakları Saklıdır