Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Canlıların Sınıflandırılması

Ana Sayfa » Bitkiler » Canlıların Sınıflandırılması
Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların çevrelerinde bulunan unsurların sınıflandırılması, insanın yeryüzünde ortaya çıkışından daha eskidir. Zira hayvanlar bile çevrelerinde bulunan objeleri besinler, besin olmayanlar, düşmanlar, rakipler, eşler vs. şeklinde bir gruplandırma yaparak tanırlar. Canlılar sınıflandırma yapılmadan incelenseydi, hangi sorunlarla karşılaşılırdı? Sınıflandırma yapılmamış olsaydı canlı ve cansız varlıklar hakkında sistemli ve yeterli bir bilgiye sahip olunamayacaktı. Dolayısıyla bu kadar kalabalık canlılar hakkındaki karışıklık giderilemeyecekti.

Ayrıca bir çok canlı ile ilgili bilginin, örneğin zehirli bir bitki, yırtıcı bir hayvan ya da hastalık yapan bir canlı gibi, gelecek kuşaklara aktarılması da söz konusu olmayabilirdi. Bugün için bilimin her kolunda ilerleme kaydedilmesinin nedeni, işte bu sınıflandırma yönteminin oldukça gelişmiş olması ve daha da geliştirilmesine yoğun bir şekilde devam edilmesidir. Yeryüzünde ne kadar canlı türü bulunmaktadır, hiç düşündünüz mü? Günümüzde dünyada 1 500 000 den fazla yaşayan hayvan, 800 000 den fazla da bitki türü tespit edilmiştir. Bu kadar canlı türünün sadece isimlerini yazmaya kalksak ciltler dolusu kitap yazılması gerekir. Ayrıca jeolojik devirlerde yaşayıp da fosil olmuş pek çok canlı ceşidi de vardır. Bu nedenle canlıların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Organizmaları yakından incelersek, birbirlerine benzeyen özelliklerinin yanında farklılıklarını da görürüz. Bu farklara rağmen organizmaları benzerlik durumlarına göre bir araya toplamak ve gruplandırmak mümkündür. İşte sınıflandırmada amaç, canlıların belirgin ve farklı özelliklerini saptayıp, bir sınıflandırma şemasına göre çeşitli canlı grupları arasında benzeyen ve benzemeyen özellikleri filogenetik akrabalık açısından değerlendirerek bir sıralama yapmaktır.

Sınıflandırmanın temelini canlıların kalıtsal özellikleri oluşturur. Yukarda saydığımız nedenlerle canlıları bir araya toplama ve gruplandırma taksonomi ve sistematik disiplinlerini ortaya çıkarmıştır. Canlıları belirli özelliklerine göre gruplara ayırarak inceleyen bilim dalına Taksonomiyada Sistematik Bilimi denir.Taksonomi yunancada taxis = sıralama ve nomos = yasa, kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş, “organizmaların sınıflandırılmasının teori ve uygulamasıdır” şeklinde tanımlanabilir. Sistematik ise yunanca bir kelime olan Systema’dan türetilmiş olup “organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla onların arasındaki akrabalıkları inceleyen bir bilimdir” şeklinde tanımlanır. Hayvanları sınıflandıran bilim kolu sistematik zooloji ,bitkileri sınıflandıran bilim kolu ise Sistematik Botanik adını alır.

2. Sınıflandırmanın Önemi

Bir ülke için cansız doğal zenginlikler ne kadar önemliyse, canlı doğal zenginlikleri ondan çok daha önemlidir. Yeryüzünde her canlı türünün besin zinciri içinde önemli bir fonksiyonu vardır. Bir kısmı bizim için zararlı gibi görünse de farkına varmadığımız ya da bilmediğimiz çok önemli yararlı yönleri olabilmektedir. Bir ülkenin canlı doğal zenginliklerinden yararlanabilmesi için, önce nelere sahip olduğunu bilmesi gerekir. Bu da ancak yapılacak sistematik çalışmalarla mümkündür. Günümüzün önemli konularından olan çevre sorunları olayının tespiti de yine bu çalışmalara dayanmaktadır. Çünkü çevre kirliliği canlılar için geçerli bir olgudur.
Çevre kirliliğinin sonuçlarını söyleyebilmek için ise, çevreyi bozmadan önce sahip olduğumuz canlı varlıkların neler olduğunu bilmek ve onları günümüzdekilerle karşılaştırmak gerekir. Sistematik, biyolojinin tüm dallarında etkisi olan bir bilim koludur. Örneğin kalıtım, ekoloji, jeoloji, karşılaştırmalı biyokimya, moleküler biyoloji, deneysel biyoloji

Canlıların Sınıflandırılması - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Venüs Sinek Kapan Bitkisi

Venüs Sinek Kapan Bitkisi 30 Aralık 2017

Copyright © 2009 - 2018

BizimKulis - Tüm Hakları Saklıdır