Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

İslam

Ana Sayfa » İslam (Page 7)

İslam 11 Aralık 2011 2.458 Okunma 0 Yorum

AHİDNAME DUASI
AHİDNAME DUASIAllah Resulü(s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Kim şöyle derse Allah Teala o kimseyi cennetine dahil eder” Allahümme fatıres semavati vel erdı alimel ğaybi veş şehadeh* İnni a’hedü ileyke fi hazihil hayatid dünya* İnni eşhedü la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek* Ve enne muhammeden abdüke ve rasulük*Fe inneke in tekilni ila nefsi...

İslam 11 Aralık 2011 2.727 Okunma 0 Yorum

Hazreti Ömerin (Radıyallahu anh)Hacet Duası
Hazreti Ömerin (Radıyallahu anh)Hacet DuasıHazreti Ömer (r.a.) diyor ki: “Bir kimsenin görülmesini istediği mühim bir işi ve bir dileği varsa, o kimse haftanın Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini oruçla geçirsin.Cuma namazı kılınan camiye doğru yola çıkar. Yolda bir yoksula karnını doyuracak kadar sadaka verir.Daha sonra doğruca camiye girer.Cuma namazını kılar...

İslam 11 Aralık 2011 1.507 Okunma 0 Yorum

SALAT-I TEFRİCİYYE
SALAT-I TEFRİCİYYEAllahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir reğaibü ve husnül havatimi ve yüsteskal ğamamü bi vechihil keriymi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lumin lek* Efendimiz...

İslam 11 Aralık 2011 2.213 Okunma 0 Yorum

KENZÜL ARŞ DUASI
KENZÜL ARŞ DUASIBismillahirrahmanirrahiym. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin.La ilahe illallahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemutü ebeden bi yedihil hayru...

İslam 11 Aralık 2011 1.665 Okunma 0 Yorum

YUŞA ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU İSM-İ AZAM DUASI
YUŞA ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU İSM-İ AZAM DUASIAllahümme inni es’elüke bismikez zekiyyit tahrit tahiril mütahheril mükaddesil mübarakil mahzunil meknunil mektubi ala süradikıl mecdi ve süradikıl hamdi ve süradikıl kudrati ve süradikıs sultani ve süradıkıs sirr* İnni ed’uke ya rabb* Bi enne lekel hamde la ilahe illa enten nurul barrür rahmanür rahıymüs sadiku alimül ğaybi...

İslam 11 Aralık 2011 2.017 Okunma 0 Yorum

VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ’NE AİT MÜNACAT
VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ’NE AİT MÜNACATBismillahirrahmanirrahiym* Mevlaye entel Mevla ve enel abdü ve hel yerhamül abde illel Mevla* Mevlaye mevlaye* Entel aziyzü ve enez zelilü ve hel yerhamüz zelile illel aziyz* Mevlaye mevlaye* Entel haliku ve enel mahluku ve hel yerhamül mahluka illel haliku* Mevlaye mevlaye* Entel mu’tıy ve enes saliü ve hel yerhamüs saile illel mu’tıy* Mevlaye...

İslam 11 Aralık 2011 6.589 Okunma 0 Yorum

HASAN-I ŞAZELİ HAZRETLERİ’NİN  “KORUYUCU AZIYME” DUASI
HASAN-I ŞAZELİ HAZRETLERİ’NİN “KORUYUCU AZIYME” DUASIBismillahir rahmanir rahıym* Bismillahil müheyminül azizül kadir* Ecmelü külli şey’in ve hüve nasıri* Kaf* Cim* Nun* Sad* Ünsurni fe inneke hayrun nasıriyn* Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin*Verhamni fe inneke hayrur rahımiyn* Vehdini ve neccini minel kavmiz zalimiyn* Elif lam mim* Ta sin* Ha mim...

İslam 11 Aralık 2011 3.500 Okunma 0 Yorum

HIZIR ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU VİRD
HIZIR ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU VİRDBismillahirrahmanirrahiym* La ilahe illellahül hayyül kayyum* La ilahe illellahül bakıd deymum* La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh* La ilahe illellahül evvelül ahir* La ilahe illellahüz zahirul batın* La ilahe illellahül azizül cebbar* La ilahe illellahül hakimul gaffar* La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr* La ilahe illellahül...

İslam 11 Aralık 2011 1.896 Okunma 0 Yorum

HİZB-İ MUHAMMED(Sallallahu Aleyhivessellem)
HİZB-İ MUHAMMED(Sallallahu Aleyhivessellem)Aşağıda gelen hizbi Hazreti Peygamber(s.a.v.) büyük hadiselerin ve savaşların olduğu zamanlarda okurdu. Zamanımızın hadiselerinin arasında maddi ve manevi yönden sıkıntıda kalan kimseler bu hizbe devam ettiklerinde ferahlıyacaklar ve yaşantılarında genişlik hissedeceklerdir.(M.Ahzab,315) Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme ya...

İslam 11 Aralık 2011 3.973 Okunma 0 Yorum

Dilek ve Hacet için Okunacak Salavat
Dilek ve Hacet için Okunacak SalavatAllahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi kadra la ilahe illellah* Ve ağnina vahfazna ve veffıkna lima terdah* Vasrif annes sue verda anil haseneyni reyhanetey hayril enami ve an sairi alihi ve ashabihil kiram* Ve edhılnel cennete dares selam* Ya hayyü ya kayyumu ya Allah* Manası: Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve aline...

İslam 11 Aralık 2011 3.901 Okunma 0 Yorum

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Salavat
Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak SalavatAllahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma ehata bihi ılmük* Ve cera bihi kalemük* Ve nefeze bihi hukmük* Allahümme ya men bi yedihi hazainüs semavati vel erdı ve men yekulü liş şey’i kün fe yekun*  Es’elüke en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve en tüafiyeni...

İslam 11 Aralık 2011 1.377 Okunma 0 Yorum

HAYIRLI BİR İŞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN
HAYIRLI BİR İŞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİNAllahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiybike salaten erka biha merakıyel ıhlası ve enalü biha ğayetel ıhtisası ve sellim tesliymen adede ma ehata bihi ılmüke ve ahsahü kitabüke küllema zekerekaz zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun Manası: Allah’ım! Kulun, resulün, dostun ve habibin olan...
Diğer Sayfalar : ‹ Geri34567891011İleri ›

Copyright © 2009 - 2018

BizimKulis - Tüm Hakları Saklıdır