Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Devlet ve Gönüllü Kuruluşlar

Ana Sayfa » Karma » Devlet ve Gönüllü Kuruluşlar
Devlet ve Gönüllü Kuruluşlar

Toplumsal hayattaki temel ihtiyaçların karşılanması için kurulmuş olan devlet ve gönüllü kuruluşlardan bazılarışunlardır:

Devlet Kurumları

Çevko Vakfı; “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, çevre ve orman bakanlığının 31.03.2005 tarihli kararı kurulmuştur. Her çeşit ambalaj atığının geri kazanımı konusunda “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olmuştur. Ülkemizde sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşturmak için 1991′den beri gönüllülük ilkesiyle yü¬rütülen çalışmaları hukuki bir alt yapıya kavuşmuştur.

Sodes: Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kızılay : Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır.

Yeşilay: 5 Mart 1920′de kurulmuş,sigara, içki ve diğer uyuşturucu maddelerin tüketimini devlet organları ile işbirliği yaparak en aza indirerek sağlıklı bir neslin ve toplumun oluşmasına zemin hazırlamak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeyen ve 2006′dan beri ad olarak sadece kısaltması olan IOGT’yi kullanan “International Organization of Good Templars ‘e üyedir.

İşkur: İşsiz Olan insanları işe yerleştirme ve İşçi arayan işyeri sahiplerinede işçi bulma görevini üstlenen devlet kurumdur.

Gönüllü Kuruluşlar

Sağlık VakfıTürkiyede yaşayan herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile sosyal yardım ve sosyal hizmetleri etkin bir biçimde sunabilmek için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.

Açev: Anne Çocuk Eğitim Vakfı  1993 yılında, bilimsel bir araştırma projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuş olan birvakıftır. Vakfın kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmektir, ancak bugün bu amacını aşarak babalara, çocuksuz kadınlara ve ailelere de eğitimler vermektedir. AÇEV’in, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü projeler mevcuttur.

KEDV: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar. Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri platformlar oluşturmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütür.

TAPV: TAPV kamu yararına çalışan gönüllü bir kuruluştur. Vakfımız, bireylerin doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşama, çocuk sahibi olma yeteneğine ve bu yeteneği ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüğüne sahip olacakları projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

TEMA: TEMA’nınhedefi öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilereve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına,basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahimsonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır.TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıklarınyok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidarolamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle erozyonsorununa karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmayaçalıştırmaktadır.

 

 

Devlet ve Gönüllü Kuruluşlar - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

ahsennaz14 Mayıs 2013

bence 15 den fazla olmalıydı bence bu site berbat beğenenlere de yuh diyorum berbattttttttttt BERBAT

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Copyright © 2009 - 2018

BizimKulis - Tüm Hakları Saklıdır