Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin türkçe karşılıklarını bulma

Ana Sayfa » Karma » dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin türkçe karşılıklarını bulma
dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin türkçe karşılıklarını bulma

Günlük hayatta okadar çok kelime kullanırızki bunların hepsinin kökeninin türkçe olduğunu sanarız, Halbuki Türkçemizin içine sandığımızdan daha çok yabancı kelime girmiş ve bizler bunun farkına dahi varamamışız. aşağıdaki çalışmanın derlenmesinde ağırlıklı olarak Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği sözlüklerinden yararlanılmıştır.

A
Abes : Anlamsız, saçma
Abluka :
 Kuşatma, çevirge
Abone : Sürdürümcü
Absürt : Saçma, usdışı
Adapte : Uyum
Adi : Bayağı, sıradan
Adisyon : Hesap
Agresif : Saldırgan
Ahize : Almaç
Aidat : Ödenti
Air bag : Hava yastığı
Ajanda : Andaç
Aksiyon : Eylem, edim
Aktif : Etkin
Aktivite : Etkinlik
Aktüel : Güncel
Aleyhtar : Karşıtçı, karşı görüşlü
Alfabe : Abece
Alternatif : Seçenek
Amatör : Özengen, deneyimsiz
Ambargo : Engelleyim
Ambiyans : Hava
Amblem : Belirtke
Ambulans : Cankurtaran
Ampermetre : Akımölçer
Analitik : Çözümleyici
Analiz : Çözümleme
Anarşi : Başsızlık, kargaşa
Anatomi : Gövdebilim
Anekdot : Öykü
Angarya : Yüklenti
Animasyon : Canlandırma
Anons : Duyuru
Anket : Sormaca
Anons : Sesli duyuru
Ansiklopedi : Bilgilik
Antetli : Başlıklı
Antipatik : Sevimsiz
Antifiriz : Donma önleyici
Antreman : Alıştırma, çalışım
Antrenör : Çalıştırıcı
Argüman : Donatı, kanıt, dayanak
Arkeoloji : Kazıbilim
Aroma : Hoş koku
Arşiv : Belgelik
Artist : Sanatçı, oyuncu
Asayiş : Düzenlilik, güvenlik
Asistan : Yardımcı
Asparagas : Uydurma
Astronomi : Gökbilim
Ateizm : Tanrıtanımazlık
Atıf : 1-Yöneltme 2-İlişkili bulma 3-Gönderme
Atmosfer : Havayuvarı
Atom : Ögecik
Atölye : İşlik
Avans: Öndelik

B
Bahir : Deniz
Baht : Yazgı, kader
Bakiye : Kalan
Bandaj : Sargı
Banliyo : Çevre, yörekent
Bariyer : Engel
Bariz : Belirgin, açık
Bariyer : Engebe
Beraat : Aklanma
Best-seller : Çok satan
Bilboard : Duyuru tahtası
Bilhassa : Özellikle
Biyografi : Öz geçmiş
Bizzat : Kendisi
Blöf : Kandırmaca
Bodyguard : Koruma
Bone : Başlık
Bonkör : Eliaçık
Botanik : Bitkibilim
Boykot : Direniş
Branş : Dal, kol
Brifing : Bilgilendirme, Sunu
Brüt : Kesintisiz
Buldozer : Yoldüzler
Burjuva : Kentsoylu
Burjuvazi : Kentsoyluluk
Buton : Düğme

C
Camia :
 Topluluk
Cari : Yürürlükte olan
Catering : Yemek hizmeti
Celse : Oturum
Cengaver : Savaşçı
Center : Merkez
Cenup : Güney
Cereyen : Akım
Cetvel : Çizelge, düzçizer
Cevap : Yanıt, karşılık
Check up : Tümtanı
Cihaz : Aygıt

D
Dahil : İç, içsel
Darbımesel : Atasözü
Darphane : Para basımevi
Data : Veri
Debriyaj : Kavrama
Defans(if) : Savunma, savunmalı
Deforme : Şekli bozulmuş
Defroster : Buz çözer
Deklarasyon : Bildiri, açıklama
Demo : Tanıtım
Demonstrayon : Gösteri
Departman : Bölüm
Despot : Buyurgan
Direktör : Yönetmen
Dizayn : Tasarım
Done : Veri
Download : Yüklemek
Driver : Sürücü
Dubleks : İki katlı

E
Edebi : Sonsuz
Ebeveyn : Ana baba
Ecnebi : Yabancı
Edat : İlgeç
Edip : Yazar
Editör : Yayımcı
Egoist : Bencil
Egzersiz : Alıştırma
Ego : Ben
Ekstra : Fazla, fazladan
Elastik : Esnek
Enformasyon : Danışma
Entegre : Bütünleşik
Entern : Yetişici
Eskiz : Taslak
Exit : Çıkış

F
Faal : Çalışkan, etkin
Fahri : Onursal
Fail : Yapan, eden
Faiz : Getiri
Faktör :
 Etken
Final : Son
Fanatizm : Bağnızlık
Fasıl : Bölüm
Federal : Birleşik
Finish : Bitiş, varış
Full : Tam
Full Time : Tam gün
Fullemek : Doldurmak

G

Garp : Batı
Gıyabi : Yokken
Global :
 Küresel
Grafik : Çizge, çizenek
Gramer : Dilbilgisi
Grev : İşbırakımı
Gurup : Gün batımı
Güruh : Toplaşım, kalabalık
Güya : Sanki, sözde

H
Hakiki : Gerçek
Handikap : 
EngelHarcırah : Yolluk
Hard Disc : Ana Bellek
Harfiyen : 
Değiştirmeksizin
Hasıl : 
Ürün, verim
Hayalperest : 
Düşkurucu
Haysiyet : 
Onur, saygınlık
Hazar : 
BarışHit : Gözde

İ
İmtiyaz : Ayrıcalık
İskonto : İndirim
İzolasyon : Yalıtım

J
Jaluzi : Şerit perde
Jenerasyon :
 Soy, kuşak
Jeneratör : Üreteç
Jenerik : Tanıtımık
Jenosit : Soy kırım
Jeofizik : Yer fiziği
Jeolog : Yerbilimci
Jeoloji : Yerbilim

K

Kabine : Bakanlar kurulu
Kabotaj: Gemi işletimi
Kadastro :
 Yeryazım
Kadir: Değer
Kaide: Değer
Kainat: Evren
Kalibraj: Ayarlama
Kalite : Nitelik
Kamer: Ay
Kamera: Alıcı
Kampüs : Yerleşke
Karambol : Karışıklık
Kartel : Tekel
Komite : Kurul
Kompetan : Uzman
Komplike : Karışık, dolaşık
Komünikasyon : İletişim
Konfeksiyon : Hazır giyim
Konferans : Konuşma, toplantı
Kongre : Kurultay
Konsept : Kavram
Konsültasyon : Danışım
Kozmik : Evrensel

L
Laboratuvar: Beklemelik
Lağvetmek: Kaldırmak
Laptop: Dizüstü bilgisayar
Limit: Sınır, uç
Literatür: Yazın
Loder: Yükler
Lojman: Kurum konutu

M
Mamafi : Bununla birlikte
Mecmua : Dergi
Mega : Çok büyük
Mesaj : Bildiri, ileti
Metot : Yöntem
Metropol : Ana kent
Minimum : En az
Misyon : Özel görev
Modern : Çağdaş
Modernize etmek : Yenilemek
Montaj : Kurgu

N
Naçizane : Önemsiz, değersiz
Nadide : 
Görülmemiş, az görülen
Nafaka : 
Geçimlilik
Nafile : 
Boşuna
Nağme : 
Ezgi
Nahiye : 
Bölge, bucak
Nahoş : 
Tatsız, kötü, yakışıksız
Nakden : 
Para olarak
Nasihat : 
Öğüt
Nezaket : İncelik

O
Obje: Nesne
Ofansif : 
Atak
Offline : Çevrimdışı
Ofis : İşyeri
Ofset : Düzbaskı
Okey(lemek) : Onay, onaylamak
Oley : Yaşa!
Online : Çevrimiçi
Optima : En uygun
Optimist : İyimser
Ordövr : Ön yemek
Organizasyon : Düzen, düzenleme
Orijinal : Özgün
Otistik : İçe kapanık
Otokritik : Özeleştiri

P
Paradigma : Değerler dizisi
Parafe etmek : İmcelemek
Part time : Yarım gün
Plaza : İş merkezi
Provokasyon : Kışkırtmak
Provokatör : Kışkırtıcı
Prömiyer : İlk oyun, açılış

R
Radyasyon : Işıma, ışınım
Rakım : 
Yükseklik, yükselti
Rakip : 
Yarışmacı
Rampa : 
Yokuş
Randevu : 
Buluşma
Randıman : Verim
Rapor: 
Yazanak
Rasat :
 Gözlem
Rastgele : Gelişigüzel
Realite : Gerçek, gerçeklik
Reflektör : Yansıtıcı
Reyting : İzlenme oranı
Rezervasyon : Yer ayırtma
Roof : Çatı

S

Sabotaj : Kundaklama
Sansür : 
Sıkıdenetim
Sauna : 
Buhar banyosu
Sav : 
Tez
Seans : 
Oturum, kez, süre
Sekreter : 
Yazman
Sembol: 
Simge
Sembolik : 
Simgesel
Seminer : 
Topluçalışım
Sempati : 
Cana yakınlık
Sempatik :
 Sevimli, cana yakın
Sempatizan : Duygudaş
Senkron : Eşzaman
Sentez : Bireşim
Server : Sunucu
Sezon : Sürem
Show-Şov : Gösteri
Showman : Gösteri adamı
Simültane : Eşzamanlı
Sirkülasyon : Dolaşım
Sistem : Dizge
Skandal : Utanca
Skor : Sonuç
Skor board : Sonuç tahtası
Slayt : Saydam, yansı
Slogan : Savsöz
Software : Yazılım
Solaryum : Güneşletici

Sorti : Çıkış
Sosyal : Toplumsal
Sosyalist : Toplumcu
Sosyolog : Toplum bilimci
Sömestr : Yarıyıl, dönem
Spesifik : Özgül
Spesiyal : Özel
Spiker : Sunucu
Sponsor : Destekleyici
Staj : Uygulamalı öğrenim, yetişim
Star : Yıldız
Start : Başlangıç
Start Almak : Başlamak
Stil : Biçem
Stok : Yığım
Stres : Gerilim
Süper : Üstün, en büyük
Sürpriz : Şaşırtı


Ş

Şantaj : Göz korkurtma
Sark : 
Doğu
Şekil : 
Biçim, tutum
Şerh : 
Açma, ayırma
Şofben : 
Su ısıtıcısı
Şoför : 
Sürücü
Şok olmak :
 Çok şaşırmak
Şov : Gösteri
Şovrum : Sergi evi
Şube : Dal, kol

T
Taahhüt : Üstlenme
Tahkim : 
Pekiştirme
Tahlil : 
Çözümleme
Tahliye : 
Salıverme
Taklit : Öykünme
Tali : 
İkincil
Talk şov : 
Söz gösterisi
Tansiyon : 
Kan basıncı, gerilim
Tasarruf : 
Biriktirme, artırım
Tatil : 
Dinlence
Taviz : 
Ödün
Tazminat : 
Ödence
Tebliğ : 
Bildiri
Tedavül : 
Geçerlik, sürüm
Tekabül etmek : 
Karşılamak
Teknik : 
Yol, yöntem
Tekzip : 
Yalanlama
Temyiz : 
Ayırt etme
Teorem : 
Önerme
Teori : 
Kuram
Teorik : 
Kuramsal
Terapi : 
İyileştirme
Tercüme : 
Çevirme, çeviri
Termometre : 
Sıcaklık ölçer
Terör : 
Yıldırı
Tesir : 
Etki
Tesisat : 
Kurum, kuruluş
Test : 
Sınama
Tez : 
Sav
Tezat : 
Çelişki, karşıtlık
Tiraj : 
Baskı sayısı
Torpil : 
Kayırma
Totaliter : 
Baskıcı, bütüncülTrafik : Gidiş-geliş
Trajedi : 
Ağlatı
Transparan : 
SaydamTrend : Yönelme, eğilim
Turizm : Gezim
Tümör : Ur
Türbülans : 
Ters akıntı


U
Ufuk : Çevren
Uhde : 
Görev, sorumluluk
Ultrasonik : 
Sesüstü
Uzuv : 
Örgen
Ultraviyole : 
Morötesi

Ü
Ümitvar : Umutlu
Ümmi : 
Okur yazar olmayan
Ünite : Birim
Üniversel : Evrensel
Üniversite :
 Evrenkent, bilimtay
Üstüvane : Silindir
Üryan : Çıplak, yalın
Ütopik : Hayali, düşsel
Ütopya : Hayal, hayal ülke
V
Vazo : Çiçeklik
Versiyon : Sürüm
Vesaire : Ve benzeri
Vesait : Araçlar
Vestiyer : Askıyeri, askılık
Video : İzlemece
Vitrin : Sergen, sergilik
Viyadük : Aşıt, kuruköprü
Vize : Görüldü
Vizyon : Ufuk, ileri görüş
Vuslat : Kavuşma
Vuzuh : Açıklık, aydınlık

Y

Yakamoz : Parıltı
Yeknesak : Tekdüze
Yekûn : Toplam
Yevmiye : Gündelik

Z
Zaaf :Güçsüzlük, düşkünlük
Zabıt :
 Tutanak
Zamir : Adıl
Zevat : Kişiler
Ziraat : Tarım
Zirve : Doruk

Kaynak: turkcemiz.net

Yazıyı Oylayın?

dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin türkçe karşılıklarını bulma - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

elifnaz30 Mart 2013

harika

elifnaz30 Mart 2013

(: ):

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Copyright © 2009 - 2018

BizimKulis - Tüm Hakları Saklıdır