Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir

Ana Sayfa » Karma » Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir

Türkiye Cumhuriyetinde, her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir Yani, ibadet hürriyeti vardır Tabiatiyle ibadetler, güvenlik ve genel adaba aykırı olamaz; siyasi gösteri şeklinde de yapılamaz Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz

Bir de, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, tüm tekkeler ve zaviyeler ve türbeler kanunla kapatılmıştırTarikatlar kaldırılmıştır Şeyhlik, dervişlik, çelebilik, halifelik, falcılık, büyücülük, türbedarlık vesaire yasaktır Çünkü bunlar gericiliğin kaynakları ve cehaletin damgalarıdır Türk milleti, böyle müesseselere ve onların mensuplarına katlanamazdı ve katlanmadı 1930

Din bir vicdan meselesidir Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir Biz dine saygı gösteririzDüşünüşe ve düşünceye karşı değiliz Biz sade din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz

Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir 1930

Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz1930

Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, İlerleme ve canlığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz

Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir Dinden maddi menfaat temin edenler İğrenç kimselerdir İşte bu duruma karsıyız ve buna müsaade etmiyoruz 1930

Bunun gibi bağlı bulunmakla inanmış ve mutlu olduğumuz İslam dinini, yüzyıllardan beri alışılmış olduğu üzere, bir politika aracı durumundan kurtarmak ve yükseltmek gerektiği gerçeğini görüyoruz Kutsal ve tanrısal olan inanç ve vicdanlarımızı karışık ve türlü renkte bulunan ve her türlü çıkarlar ve tutkuların alanı olan siyasetten ve siyasetin bütün öğelerinden bir an önce kesinlikle kurtarmak, milletin dünya ve ahiret mutluluğunun emrettiği bir zorunluluktur Ancak böylece İslam dininin yüceliği gerçekleşir 1924

Vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya ve mahkemelerinde vatandaşları ve yabancılar hakkında eşit adalet uygulamakla vazifeli olan bir hükümet, fikir ve vicdan hürriyetlerine uymaya mecburdur1927

Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar 1924

Yazıyı Oylayın?

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Copyright © 2009 - 2018

BizimKulis - Tüm Hakları Saklıdır