Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

tse damgası garanti belgesi ve faturanın tüketiciye faydası nedir

Ana Sayfa » Karma » tse damgası garanti belgesi ve faturanın tüketiciye faydası nedir
tse damgası garanti belgesi ve faturanın tüketiciye faydası nedir

Standartların ve TSE Markalarının Yararları

Üreticiye sağladığı yararlar:
* Belirli bir plan ve programa göre üretim yapılmasına yardımcı olur.
* Uygun kalitede seri üretime olanak sağlar.
* Standartlar sayesinde kayıp ve artıklar en az düzeye iner.
* Verimlilik artırılır. Depolamayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.
* Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır.
* Maliyeti düşürür.

Tüketiciye sağladığı yararlar:
* Tüketicinin can ve mal güvenliğin! korur.
* Standart mallar, tüketiciye karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.
* Standart, sipariş ve alım işlerini kolaylaştırır, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarım önler.
* Ucuzluğa yol açar.
* Ruh sağlığını korur, stresi önler.

Ekonomiye sağladığı yararlar:
* Standartlar, ulusal sanayii belirli hedeflere yöneltebilir.
* Ulusal üretimin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur. ,
* Ulusal ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardım eder.
* Dağıtım masraflarını azaltır.
* İhracatta üstünlük sağlar.
* Ulusal karakterde bir sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncülük yapar.
* Yan sanayi dallarının kurulmasını ve gelişmesini sağlar.

 İyi Bir Tüketici Nelere Dikkat Etmeli?

a) Bir ürünü satın alırken, o ürünün TSE ya da TSEK markalarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmeli; bu markaları taşımayan ürünler tercih edilmemelidir.
b) Tüketici, ne istediğini bilmelidir.
c) Elde edilen mal ve hizmetlerin nasıl kullanılacağını bilmelidir.
d) Bilinçli bir alıcı olmalıdır.
e) Maddi açıdan günübirlik değil, uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır.

 

Garanti Belgesinin Tüketiciye Faydaları

İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

 

Yazıyı Oylayın?

tse damgası garanti belgesi ve faturanın tüketiciye faydası nedir - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

mahmut27 Kasım 2013

arkadaşlar okuyun okuduktan sonra yorum yapın ama çok güzel şeyler var bilginiz de olur benden demesi demedi demeyin

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Copyright © 2009 - 2018

BizimKulis - Tüm Hakları Saklıdır